نرده گذاری کانال باسمنج
نرده گذاری کانال باسمنج

به گزارش قلم پرس، به منظور تامین امنیت عبوری شهروندان ساکن در جوار کانال باسمنج به هنگام تردد، توسط معاونت خدمات شهری منطقه برای رفع خطر از این کانال، نرده گذاری قسمتی از مسیل مذکور به انجام رسید. بنابه اعلام معاونت خدمات شهری منطقه ۲، علاوه بر انجام نرده گذاری در قسمت هایی از کانال […]

به گزارش قلم پرس، به منظور تامین امنیت عبوری شهروندان ساکن در جوار کانال باسمنج به هنگام تردد، توسط معاونت خدمات شهری منطقه برای رفع خطر از این کانال، نرده گذاری قسمتی از مسیل مذکور به انجام رسید.

بنابه اعلام معاونت خدمات شهری منطقه ۲، علاوه بر انجام نرده گذاری در قسمت هایی از کانال باسمنج، قسمت های مورد نیاز برای ترمیم هم مرمت، جوشکاری و نصب مجدد شده است.