مهندسی ارزش، روش لازم مدیریت موضوع گرمایشی بازار تبریز
مهندسی ارزش، روش لازم مدیریت موضوع گرمایشی بازار تبریز

[ad_1] مهندسی ارزش، روش لازم مدیریت موضوع گرمایشی بازار تبریز مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی و ملی، مهندسی ارزش را روش لازم مدیریت موضوع گرمایشی بازار تبریز عنوان کرد. به گزارش قلم پرس، روز یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ جلسه بررسی طرح جامع مدیریت بازار جهانی تبریز با محوریت سیستم گرمایشی بازار با حضور مصیب امیری رئیس […]

[ad_1]

مهندسی ارزش، روش لازم مدیریت موضوع گرمایشی بازار تبریز

مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی و ملی، مهندسی ارزش را روش لازم مدیریت موضوع گرمایشی بازار تبریز عنوان کرد.

به گزارش قلم پرس، روز یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ جلسه بررسی طرح جامع مدیریت بازار جهانی تبریز با محوریت سیستم گرمایشی بازار با حضور مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور و رضا سامه مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی و ملی و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد.

رضا سامه مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی و ملی در این جلسه با تأکید به اینکه نحوه سیستم گرمایش می‌بایست در پرونده ثبت جهانی بازار تبریز موردبررسی قرار گیرد، ادامه داد: «می‌بایست پرونده ثبت جهانی بازار تبریز بار دیگر برای بررسی نحوه اشاره به سیستم گرمایشی آن موردبررسی قرار گیرد، همچنین باید در پلان مدیریت بازار تبریز به تدابیری که در ارتباط با این موضوع در نظر گرفته‌شده، توجه ویژه شود.»

او با تأکید به اینکه مهندسی ارزش، روش لازم مدیریت موضوع گرمایشی بازار تبریز است، ادامه داد: «مسئله گرمایش بازار تبریز، نباید در مدت کوتاه به اجرای اقدامات بیانجامد، چراکه قبل از اجرای هرگونه اقدام باید چندین روش توسط مشاور ذی‌صلاح در نظر گرفته و در چند نقطه بازار به‌عنوان پایلوت اجرا شود تا نکات مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.»

سامه اظهار داشت: «سنجش میزان گرمایش تولید شده، میزان هزینه کرد و میزان رفاه ایجاد شده، رفتار سنجی بازار در نوع سیستم اعمالی گرمایشی ازجمله اقداماتی است که می‌بایست انجام شود تا بعد از یک سال تجربه و نگاه سیستمی، بتوان به نتیجه منطقی رسید تا بتوان عملیات را ضمن در جریان گذاشتن نمایندگان و بازاریان به‌صورت مدیریت‌شده، اجرا کنیم.»

[ad_2]