مهمترین چالش و بخش عمده برنامه‌های تحول اداری
مهمترین چالش و بخش عمده برنامه‌های تحول اداری

به گزارش قلم پرس از تبریز، حیدر فتح‌زاده در اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی به مساحت ۴۵ هزار و ۴۹۰ کیلومتر مربع، تعداد ۴ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۷۶ نفر جمعیت دارد. وی افزود: این استان با تعداد ۲۱ فرمانداری، ۴۵ بخشداری، ۶۸ شهرداری با تنوعی از ۱۲۰۰ […]

به گزارش قلم پرس از تبریز، حیدر فتح‌زاده در اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی به مساحت ۴۵ هزار و ۴۹۰ کیلومتر مربع، تعداد ۴ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۷۶ نفر جمعیت دارد.

وی افزود: این استان با تعداد ۲۱ فرمانداری، ۴۵ بخشداری، ۶۸ شهرداری با تنوعی از ۱۲۰۰ دستگاه اجرایی در زیرشاخه های مختلف در سطح استان با ۸۷ اداره کل اداره و برنامه های تحول اداری در ارتباط با ۵۷ دستگاه اجرایی در استان اجرا می‌شود.

فتح‌زاده تصریح کرد: هدف عمده ارزیابی برنامه‌های تحول اداری در بعد استانی، موفقیت، استقرار و نهادینه سازی برنامه‌های تحول اداری، همچنین استقرار مفاهیم، مواد، الزامات و قوانین مندرج در قانون خدمات کشوری و مصوبات هیات دولت در ارتباط با بخشنامه شورای تحول اداری است.

وی، اصلاح فرآیندها، فهم و زبان مشترک از برنامه تحول، تحلیل و آینده نگری نیروی انسانی، ارتقای آگاهی از سلامت اداری، اعتماد و سرمایه اجتماعی، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه خدمات الکترونیک، تمرکززدایی، مدیریت سبز و اشتراک‌گذاری دانش را از جمله دستاوردهای برنامه‌های تحول اداری برشمرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: ارزیابی عملکرد هر سال به طور مستمر در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی برگزار می‌شود و مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد در سطح استان برای ۵۷ دستگاه به صورت واحد، دو هزار امتیاز است.

فتح‌زاده توضیح داد: مهمترین چالش و بخش عمده برنامه‌های تحول اداری شاخص‌های عمومی است که در چهار بعد به دنبال اصلاح ساختار سازمانی بوده و مدیریت سرمایه انسانی دارای ۶  بعد، سلامت اداری چهار بعد و نظارت و ارزیابی دو بعد است.

وی ابراز داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سه ماهه اخیر ۱۶ جلسه در ارتباط با سلامت اداری ۱۱ جلسه در ارتباط با نظارت و ارزیابی، ۱۸ جلسه در ارتباط با دولت الکترونیک، ۱۱ جلسه در ارتباط با ساختار سازمانی و ۱۶ جلسه محور سرمایه انسانی برگزار کرده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی میزان تحقق شاخص‌های عمومی و کلی استان را در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۷۹.۹، ۸۴.۹۵ و ۸۶.۵۳ درصد اعلام کرد.

انتهای پیام/۶۰۰۲۶