مهمترین ویژگی‌های «شهر زیست‌پذیر»
مهمترین ویژگی‌های «شهر زیست‌پذیر»

به گزارش قلم پرس، مهدی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: وجود تنوع و دوری از یکنواختی عناصر شهری به نحوی که خط آسمان مشخص باشد از ویژگی‌های شهر امن و زیست‌پذیر است. وی افزود: فضاهای حیاتی در شهرهای زیست‌پذیر در کنار معابر اصلی قرار دارد به نحوی که در دسترس شهروندان قرار […]

به گزارش قلم پرس، مهدی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: وجود تنوع و دوری از یکنواختی عناصر شهری به نحوی که خط آسمان مشخص باشد از ویژگی‌های شهر امن و زیست‌پذیر است.

وی افزود: فضاهای حیاتی در شهرهای زیست‌پذیر در کنار معابر اصلی قرار دارد به نحوی که در دسترس شهروندان قرار بگیرد.

این دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری خاطرنشان کرد: نحوه طراحی شهری در شهرهای زیست‌پذیر، محله محور است و تفکیک و محله‌بندی بر اساس اشتراکات قومی انجام می‌شود.

ابراهیمی اضافه کرد: در حال حاضر شکل‌گیری شهرها بر اساس میزان درآمد و توان اقتصادی است و بیشتر منابع، صرف برخی محلات و مناطق شهری می‌شود.

وی تصریح کرد: تأمین کاربری‌های خدماتی با پراکندگی و شعاع دسترسی مناسب در محلات شهر از اصول شهر زیست‌پذیر است، به علاوه در این شهرها از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی و رفع آلودگی‌ها استفاده می‌شود.

این دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گفت: در شهر زیست‌پذیر رفاه و آسایش برای زندگی تمام اقشار جامعه شهری فراهم است و عدالت اجتماعی تا حد ممکن فراهم شده است.

ابراهیمی افزود: در چنین شهری طراحی فضاها بر اساس تناسبات هندسی و ویژگی‌های خاص فضاهای شهری انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در شهر ایمن، امن و زیست‌پذیر برنامه‌ریزی و طراحی شهری از وجوه مختلف مورد توجه است و ارتباط متناسبی میان ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.