به گزارش شهریار، شهروندان ساکن در محدوده منطقه ۱۰، در دیدار چهره به چهره با سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ تبریز به طرح درخواست ها و مشکلات خود مرتبط با موضوعات مدیریت شهری پرداخته و خواستار رسیدگی به این مشکلات شدند.در این دیدار حسن گنجی پس از بررسی موضوعات و مشکلات مطرح شده توسط مراجعان و شهروندان، […]

به گزارش شهریار، شهروندان ساکن در محدوده منطقه ۱۰، در دیدار چهره به چهره با سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ تبریز به طرح درخواست ها و مشکلات خود مرتبط با موضوعات مدیریت شهری پرداخته و خواستار رسیدگی به این مشکلات شدند.
در این دیدار حسن گنجی پس از بررسی موضوعات و مشکلات مطرح شده توسط مراجعان و شهروندان، مشکلات آنها را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و دستور اکید حل سریع پرونده های مراجعان را به مسئولان واحدها صادر کرد.
این دیدار با گفتگو و بررسی پرونده های مطروحه و اخذ پاسخ مناسب از سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ و دستیابی به راهکار مورد نظر مراجعان، در فضای صمیمی و با رضایت شهروندان به پایان رسید.