معرفی راننده پایه یک برای فعالیت در ناوگان بخش خصوصی
معرفی راننده پایه یک برای فعالیت در ناوگان بخش خصوصی

به گزارش قلم پرس، به اطلاع رانندگان محترم دارای گواهینامه پایه یک و جویای کار که حداقل یکسال از دریافت گواهینامه آنان سپری شده می‌رساند با توجه به نیاز بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به راننده، در صورت تمایل می‌توانید جهت فعالیت در خطوط این بخش به حوزه خصوصی سازی اتوبوسرانی تبریز مراجعه و پس […]

به گزارش قلم پرس، به اطلاع رانندگان محترم دارای گواهینامه پایه یک و جویای کار که حداقل یکسال از دریافت گواهینامه آنان سپری شده می‌رساند با توجه به نیاز بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به راننده، در صورت تمایل می‌توانید جهت فعالیت در خطوط این بخش به حوزه خصوصی سازی اتوبوسرانی تبریز مراجعه و پس از طی مراحل و معرفی به شرکت‌های حمل و نقل و بهره برداران مرتبط مشغول فعالیت شوید.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
آدرس: تبریز-میدان پنجم مرداد(منجم)- اول چایکنار بطرف فرودگاه- اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه-مدیریت خصوصی سازی –تلفن ۳۲۶۶۳۹۶۶