معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی منصوب شد
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی منصوب شد
بهداد به عنوان معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش قلم پرس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی طی حکمی امیرحسین بهداد را به عنوان معاون این سازمان منصوب کرد.

اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی طی حکمی امیرحسین بهداد را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این سازمان منصوب کرد.

بهداد یکی از مدیران موفق استان بوده که به مدت ۹ سال بعنوان مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی ، انجام وظیفه نموده است. رییس منطقه ۳ دامپزشکی کشور (استانهای شمالغرب) و نماینده وزیر جهادکشاورزی در شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور نیز از سایر سوابق مدیریتی وی است.

لازم به ذکر است در زمان مدیریت نامبرده به عنوان مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی،  کانون بیماری در بیماری های مرتبط با دامپزشکی کاهش یافته و سالها به عنوان مدیرکل برتر استان در جشنواره شهید رجایی انتخاب شده بود. همچنین در زمان مدیریت وی سالهای متمادی رتبه اول در بین ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور به استان آذربایجان شرقی اختصاص داده شده بود.

انتهای پیام