مشکلات پله برقی‌های سطح حوزه به زودی رفع می‌شود
مشکلات پله برقی‌های سطح حوزه به زودی رفع می‌شود

به گزارش قلم پرس، رضا جان‌فشان نوبری سرپرست شهرداری منطقه ۸ تبریز در این بازدید، دستورات لازم را برای رفع نواقص، مرمت و تعویض پله‌های معیوب، مشکلات ورودی و خروجی پل‌ها صادر کرد.

به گزارش قلم پرس، رضا جان‌فشان نوبری سرپرست شهرداری منطقه ۸ تبریز در این بازدید، دستورات لازم را برای رفع نواقص، مرمت و تعویض پله‌های معیوب، مشکلات ورودی و خروجی پل‌ها صادر کرد.