مشکلات شرکت‌های پیمانکار حل می‌شود
مشکلات شرکت‌های پیمانکار حل می‌شود

در این نشست پیمانکاران خدمات شهری شهرداری تبریز با طرح مشکلات و موارد خود مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند را در جریان این مشکلات و موارد قرار دادند و از وی در هموارسازی مسیر فعالیت و رفع مشکلات کمک خواستند.یونس فاتح مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز بعد از شنیدن موارد و مشکلات پیمانکاران از […]

در این نشست پیمانکاران خدمات شهری شهرداری تبریز با طرح مشکلات و موارد خود مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند را در جریان این مشکلات و موارد قرار دادند و از وی در هموارسازی مسیر فعالیت و رفع مشکلات کمک خواستند.
یونس فاتح مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز بعد از شنیدن موارد و مشکلات پیمانکاران از آنها خواست تا در خصوص رفع این موارد راهکارهایی نیز ارائه دهند.
فاتح گفت: من طرفدار تعامل و هم فکری هستم و بعد از جمع‌بندی مشکلات و راهکارهای ارائه شده تمامی تلاش خود را برای حل این مشکلات خواهم کرد تا پیمانکاران حوزه خدمات شهری بدون هیچ گونه مشکل و موردی بتوانند با دقت و سرعت بالایی به شهروندان فهیم تبریزی ارائه خدمات کنند.