مسیر مرکز دفن پسماند تبریز بازگشایی شد
مسیر مرکز دفن پسماند تبریز بازگشایی شد

یونس فاتح گفت : با آماده‌باش کامل نیروها و ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز مسیر سه راهی آناخاتون تا مرکز دفن پسماند تبریز در همان ساعات اولیه بارش برف روبی و محلول پاشی شد و هیچ گونه مشکلی در تردد  این مسیر وجود ندارد.وی گفت: خدمت رسانی به شهروندان افتخار ما است و ما […]

یونس فاتح گفت : با آماده‌باش کامل نیروها و ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز مسیر سه راهی آناخاتون تا مرکز دفن پسماند تبریز در همان ساعات اولیه بارش برف روبی و محلول پاشی شد و هیچ گونه مشکلی در تردد  این مسیر وجود ندارد.
وی گفت: خدمت رسانی به شهروندان افتخار ما است و ما در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نمی کنیم و به همین خاطر در ساعات اولیه بارش مسیر سه راهی آناخاتون تا مرکز دفن تبریز برف روبی و محلول پاشی شد.