مسیرگشایی در قطعات کوی نیکنام در منطقه ۶
مسیرگشایی در قطعات کوی نیکنام در منطقه ۶

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه با تأکید بر اهمیت توسعه غرب تبریز به ویژه در مناطق صنعتی منطقه گفت: در همین راستا و با هدف حمایت از صاحبان صنایع و مشاغل، عملیات آماده سازی قطعات کوی نیکنام توسط عوامل اجرائی معاونت فنی و عمرانی منطقه آغاز شده و همچنان تداوم دارد.وی ادامه داد: این […]

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه با تأکید بر اهمیت توسعه غرب تبریز به ویژه در مناطق صنعتی منطقه گفت: در همین راستا و با هدف حمایت از صاحبان صنایع و مشاغل، عملیات آماده سازی قطعات کوی نیکنام توسط عوامل اجرائی معاونت فنی و عمرانی منطقه آغاز شده و همچنان تداوم دارد.
وی ادامه داد: این عملیات شامل خاکبرداری، نخاله برداری، تسطیح و رگلاژ بستر اولیه، اجرای زیرسازی اساسی و جدول کشی و سایر اقدامات در جهت ارتقای زیرساخت های لازم و توسعه منطقه و همچنین تأمین آسایش ساکنان در خیابان صنعتگران مایان و همچنین روان سازی ترافیک در آن محدوده است.
این عملیات با اعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به صورت امانی و با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی با جدیت در دستور کار مدیریت منطقه ۶ تبریز قرار گرفته است.