مرمت و بهسازی باکس‌های زباله سطح حوزه شهرداری منطقه ۲
مرمت و بهسازی باکس‌های زباله سطح حوزه شهرداری منطقه ۲

به گزارش قلم پرس، در راستای رعایت بهداشت محیط، باکس‌های معیوب زباله و نیاز به تعمیر در تمامی معابر حوزه این منطقه، توسط نواحی سه‌گانه معاونت خدمات شهری منطقه مرمت و بهسازی شد و تعدادی باکس جدید نیز جایگزین باکس‌های فرسوده گردید.با بررسی انجام گرفته توسط نواحی سه‌گانه معاونت خدمات، به منظور جلوگیری از شیوع […]

به گزارش قلم پرس، در راستای رعایت بهداشت محیط، باکس‌های معیوب زباله و نیاز به تعمیر در تمامی معابر حوزه این منطقه، توسط نواحی سه‌گانه معاونت خدمات شهری منطقه مرمت و بهسازی شد و تعدادی باکس جدید نیز جایگزین باکس‌های فرسوده گردید.
با بررسی انجام گرفته توسط نواحی سه‌گانه معاونت خدمات، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، تمامی باکس‌های معیوب سطح حوزه این منطقه، تعمیر، بهسازی و نوسازی شد.