مردم می توانند برای هرس درختان از سازمان سیما منظر درخواست کنند
مردم می توانند برای هرس درختان از سازمان سیما منظر درخواست کنند

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی در جلسه  شورای شهر تبریز در خصوص موضوع عوارض جابجایی و قطع اشجار با بیان اینکه بر اساس قانون همه درختای که در معابر و املاک شخصی بوده شامل قانون هستند و باید با مجوز  سازمان سیما منظر قطع یا هرس شود.وی با اشاره به وجود اشجار در املاک […]

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی در جلسه  شورای شهر تبریز در خصوص موضوع عوارض جابجایی و قطع اشجار با بیان اینکه بر اساس قانون همه درختای که در معابر و املاک شخصی بوده شامل قانون هستند و باید با مجوز  سازمان سیما منظر قطع یا هرس شود.
وی با اشاره به وجود اشجار در املاک بافت قدیمی شهرو موضوع صدور مجوز ساخت و ساز های در این مناطق افزود: در بافت قدیمی شهر در زمان صدور پروانه ساخت و ساز اولویت با ضوابط صدور پروانه بوده و سعی می شود فضای سبز تا جایی که امکان پذیر بوده حفظ شود.
سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با تاکید بر اینکه هرس درختان یک موضوع فنی است ادامه داد: ۱۰۵ پیمانکار در خصوص هرس درختان در تبریز وجود دارد و  مردم می توانند در خصوص هرس درختان از طریق سازمان سیما منظر درخواست کنند و این کار به صورت رایگان انجام خواهد شد.