مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی: ۲۵هزار و ۹۸۶  آدم‌رو  شبکه جمع آوری فاضلاب  بازرسی و سمپاشی شدند
مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی: ۲۵هزار و ۹۸۶  آدم‌رو  شبکه جمع آوری فاضلاب  بازرسی و سمپاشی شدند

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی: ۲۵هزار و ۹۸۶ آدم‌رو شبکه جمع آوری فاضلاب بازرسی و سمپاشی شدند خانی، مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی از بازرسی، ثبت عیوب و سمپاشی ۲۵ عزار و ۹۸۶ آدم‌روهای شبکه جمع آوری فاضلاب استان طی سال جاری خبر داد. محمد خانی با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور بازرسی و بازدید […]مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی: ۲۵هزار و ۹۸۶ آدم‌رو شبکه جمع آوری فاضلاب بازرسی و سمپاشی شدند

خانی، مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی از بازرسی، ثبت عیوب و سمپاشی ۲۵ عزار و ۹۸۶ آدم‌روهای شبکه جمع آوری فاضلاب استان طی سال جاری خبر داد.

محمد خانی با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور بازرسی و بازدید از آدم‌روهای شبکه فاضلاب در سطح استان و برای بررسی وضعیت سازه‌ای و بهره‌برداری منهول‌ها، ثبت عیوب احتمالی، رفع آنها و حصول اطمینان از سالم بودن تاسیسات، در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنین سمپاشی آدم‌روها برای مبارزه با حشرات و جوندگان و ارتقای سطح بهداشت عمومی براساس برنامه زمانبندی و دوره‌ای، ۲۵ هزار و ۹۸۶ آدم‌روهای تاسیسات فاضلاب مورد بازرسی فنی، رفع عیب و سمپاشی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات در ۱۰ ماهه سال جاری و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال انجام شد.