مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی خبر داد؛ تکمیل بخشی از فاز دوم مجتمع آبرسانی "ستارخان" ورزقان با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال
مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی خبر داد؛ تکمیل بخشی از فاز دوم مجتمع آبرسانی "ستارخان" ورزقان با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال

[ad_1] مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی خبر داد؛ تکمیل بخشی از فاز دوم مجتمع آبرسانی “ستارخان” ورزقان با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی گفت: بخشی از فاز دوم مجتمع آبرسانی “ستارخان” ورزقان با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال تکمیل و آماده بهره برداری می شود. محمد خانی در خصوص طرح […]

[ad_1]

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی خبر داد؛ تکمیل بخشی از فاز دوم مجتمع آبرسانی “ستارخان” ورزقان با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی گفت: بخشی از فاز دوم مجتمع آبرسانی “ستارخان” ورزقان با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال تکمیل و آماده بهره برداری می شود.

محمد خانی در خصوص طرح جهاد آبرسانی روستایی مجتمع ستارخان افزود: طرح جهاد آبرسانی روستایی فاز دوم مجتمع ستارخان ورزقان با تحت پوشش قرار دادن ۶۴ روستا در مراحل پایانی اجرای عملیات می باشد.
وی ادامه داد: این پروژه با حفر و تجهیز یک حلقه چاه با ظرفیت چهار لیتر در ثانیه، ساخت چهار باب مخزن با ظرفیت ۱۱۰ متر مکعب و اجرای دو کیلومتر خط انتقال و توسعه دو کیلومتر شبکه توزیع اجرا شد.
خانی تاکید کرد: برای اجرای این پروژه ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است .
 

[ad_2]