مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز برای ۲۵ سال آینده کفایت می‌کند
مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز برای ۲۵ سال آینده کفایت می‌کند

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز برای ۲۵ سال آینده کفایت می‌کند خانی مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: مدول دوم تصفیه خانه تبریز برای ۲۵ سال آینده کفایت می‌کند. محمد خانی  در جریان  بازدید استاندار آذربایجان شرقی از مدول دوم تصفیه خانه تبریز گفت: بخش مایع آماده بهره برداری است. خانی ادامه داد: […]مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز برای ۲۵ سال آینده کفایت می‌کند

خانی مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: مدول دوم تصفیه خانه تبریز برای ۲۵ سال آینده کفایت می‌کند.

محمد خانی  در جریان  بازدید استاندار آذربایجان شرقی از مدول دوم تصفیه خانه تبریز گفت: بخش مایع آماده بهره برداری است.
خانی ادامه داد: مدول دوم تصفیه خانه تبریز برای یک میلیون نفر با ظرفیت ۲.۴ لیتر در ثانیه طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: این مدول ظرفیت افزایش ۳۰ درصدی را هم دارد و برای ۲۵ سال آینده تبریز کفایت می‌کند.
۱۲۳ میلیون مترمکعب حقابه دریاچه ارومیه از پساب فاضلاب تبریز است