مخارج شهرداری نیز در تعیین تعرفه عوارض محلی لحاظ شود
مخارج شهرداری نیز در تعیین تعرفه عوارض محلی لحاظ شود

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: ضروری است نسبت منابع به مصارف تعیین شده و احتیاط کنیم هزینه‌تراشی برای شهرداری ایجاد نشود. رشیدی تعرفه عوارض محلی را موضوعی مهم خواند و افزود: منابع و مصارف در این خصوص باید تعیین شود و فرض این نباشد […]

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: ضروری است نسبت منابع به مصارف تعیین شده و احتیاط کنیم هزینه‌تراشی برای شهرداری ایجاد نشود.

رشیدی تعرفه عوارض محلی را موضوعی مهم خواند و افزود: منابع و مصارف در این خصوص باید تعیین شود و فرض این نباشد که ما مجاز به کسب این درآمد هستیم.

او با تاکید بر ضرورت شفاف سازی هر چه بیشتر دفترچه تعرفه، گفت: هر کسی که ذینفع این موضوع است باید بتواند حقوق خود را تشخیص دهد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با ارائه پیشنهادی در این زمینه یادآور شد: بهتر است سیاست وصع عوارض در سال گذشته سنجش شده و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و شهرسازی آن مورد بررسی قرار گیرد. در بحث تشویق نیز باید مشخص شود که چه تمهیداتی داریم و فکرمان تنها تنبیه نباشد.