به گزارش شهریار، روح الله رشیدی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: ضروری است نسبت منابع به مصارف تعیین شده و احتیاط کنیم هزینه‌تراشی برای شهرداری ایجاد نشود. رشیدی تعرفه عوارض محلی را موضوعی مهم خواند و افزود: منابع و مصارف در این خصوص باید تعیین شود و فرض این نباشد که […]

به گزارش شهریار، روح الله رشیدی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: ضروری است نسبت منابع به مصارف تعیین شده و احتیاط کنیم هزینه‌تراشی برای شهرداری ایجاد نشود.

رشیدی تعرفه عوارض محلی را موضوعی مهم خواند و افزود: منابع و مصارف در این خصوص باید تعیین شود و فرض این نباشد که ما مجاز به کسب این درآمد هستیم.

او با تاکید بر ضرورت شفاف سازی هر چه بیشتر دفترچه تعرفه، گفت: هر کسی که ذینفع این موضوع است باید بتواند حقوق خود را تشخیص دهد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با ارائه پیشنهادی در این زمینه یادآور شد: بهتر است سیاست وصع عوارض در سال گذشته سنجش شده و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و شهرسازی آن مورد بررسی قرار گیرد. در بحث تشویق نیز باید مشخص شود که چه تمهیداتی داریم و فکرمان تنها تنبیه نباشد.