محلول مورد نیاز مناطق تأمین شده است
محلول مورد نیاز مناطق تأمین شده است

به گزارش قلم پرس، یونس فاتح با اعلام این خبر افزود: با درنظر گرفتن هشدار های جوی سازمان هواشناسی، محلول آماده می شود و در هنگام بارش برای ارائه محلول به معاونت های خدمات شهری شهرداری های مناطق هیچگونه مشکلی وجود ندارد.فاتح گفت: همه واحدها تلاش می‌کنند تا شهر در هنگام بارندگی دچار مشکل نشود […]

به گزارش قلم پرس، یونس فاتح با اعلام این خبر افزود: با درنظر گرفتن هشدار های جوی سازمان هواشناسی، محلول آماده می شود و در هنگام بارش برای ارائه محلول به معاونت های خدمات شهری شهرداری های مناطق هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
فاتح گفت: همه واحدها تلاش می‌کنند تا شهر در هنگام بارندگی دچار مشکل نشود در همین راستا سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز نیز با به موقع آماده کردن محلول سعی بر این دارد که وظیفه خود را در امر مسیرگشایی شهری به جا آورد و امیدواریم هیچ مشکلی در سطح شهر در امر تردد مشاهده نشود.
وی اضافه کرد: از تمامی شهروندان فهیم و عزیز تبریزی خواهشمندیم در مواقع بارندگی از سفرهای درون شهری غیرضروری بپرهیزند تا همکاران ما در امر برف روبی، مسیرگشایی و محلول پاشی با مشکل مواجه نشوند.