محرومیت چند بازیکن و مدیر از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
محرومیت چند بازیکن و مدیر از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

به گزارش ایسنا، کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های فوتبال صادر کرد. *دیدار تیم های نود ارومیه و رایکا بابل برگزار و از سوی مهدی بهاری، منتسب به تیم نود ارومیه تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری با یکی از اعضای تیم مقابل رخ داد. وی به چهارجلسه از  حضور در استادیوم های ورزشی […]

به گزارش ایسنا، کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های فوتبال صادر کرد.

*دیدار تیم های نود ارومیه و رایکا بابل برگزار و از سوی مهدی بهاری، منتسب به تیم نود ارومیه تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری با یکی از اعضای تیم مقابل رخ داد. وی به چهارجلسه از  حضور در استادیوم های ورزشی محروم است و باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. ( این رای قابل تجدید نظر است)

احد کریمی، یکی از عوامل تیم نود ارومیه به دلیل فحاشی و رفتار غیر ورزشی با تیم مقابل به سه جلسه از  همراهی تیم خود محروم شد و باید ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.( این رای در خصوص محرومیت قابل تجدید نظر است.)

حسین نادم، بازیکن تیم رایکا بابل نیز به دلیل فحاشی به تیم مقابل به سه جلسه محرومیت و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای در خصوص محرومیت قابل تجدید نظر است.)

تیم رایکا بابل به دلیل داشتن ۶ بازیکن اخطاری باید ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*دیدار تیم های هوادار و مس کرمان در حالی برگزار شد که از سوی علی رمضانی، مدیر تیم مس کرمان تخلفاتی مبنی بر ورود به زمین و اهانت به داور بازی پس از پایان مسابقه رخ داد. وی به سه جلسه از ورود به استادیوم های ورزشی محروم بوده و باید ۵۱ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. ( این رای قابل تجدید نظر است)

شاه آبادی، مربی تیم مس کرمان نیز به دلیل اهانت به داور بازی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. ( این رای در خصوص محرومیت قابل تجدید نظر است.)

*پس از گذراندن یک جلسه محرومیت و ارائه درخواست بخشش از سوی عقیل کعبی، بازیکن تیم صنعت مس رفسنجان به کمیته انضباطی، این کمیته پس از بررسی اعلام کرد به استناد ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی، ضمن موافقت و با توجه به تحمل یک جلسه از محرومیت و مشروط به واریز جریمه نقدی به میزان پانصد میلیون ریال، یک جلسه محرومیت باقیمانده را برای مدت ۶ ماه از تاریخ صدور این دادنامه با تعلیق مواجه کرد و این بازیکن در صورت تحقق شرط پرداخت جریمه نقدی، تیم مربوطه را می تواند همراهی کند. چنانچه در مسابقات بعدی هرگونه تخلفی از سوی این بازیکن رخ دهد علاوه بر تنبیه از قرار تعلیق صادره رفع اثر و محرومیت اجرا خواهد شد.

انتهای پیام