مجوز فعالیت شرکت سبدگردان آریا صادر شد
مجوز فعالیت شرکت سبدگردان آریا صادر شد

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سبدگردان آریا(سهامی خاص) در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۹موفق به کسب مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت ۱۱۷۶۲ شد . بر این اساس این مجوز فعالیت، این شرکت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت سبدگردانی مبادرت نماید. مدت اعتبار […]

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سبدگردان آریا(سهامی خاص) در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۹موفق به کسب مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت ۱۱۷۶۲ شد .

بر این اساس این مجوز فعالیت، این شرکت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت سبدگردانی مبادرت نماید.

مدت اعتبار این مجوز از تاریخ صدور یک سال خواهد بود که پس از انقضاء در چارچوب مقررات قابل تمدید است.