ماموریت ویژه آبرسانی و مدرسه سازی در مناطق محروم
ماموریت ویژه آبرسانی و مدرسه سازی در مناطق محروم
ماموریت آبرسانی به مناطق محروم و مدرسه سازی در روستاهای هدف قرارگاه پیشرفت سپاه عاشورا به جِد و بدون وقفه در حال پیگیری و اجرا است.

به گزارش قلم پرسبه نقل از روابط عمومی قرارگاه ییشرفت سپاه عاشورا: سیدمهدی حسینی مسئول قرارگاه پیشرفت سپاه عاشورا عنوان کرد: با توجه به افزایش تنش آبی در استان و در راستای تاکید و فرامین مقام معظم رهبری، مبنی بر توجه جدی به مناطق محروم؛ قرارگاه پیشرفت سپاه عاشورا با اخذ حمایت های مادی و معنوی بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی و با مشارکت و همکاری اداره کل آب فاضلاب استان آذربایجان شرقی و اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی، بدون وقفه به صورت جدی هم در حوزه آبرسانی به روستاهای هدف قرارگاه پیشرفت و هم در حوزه ساخت، تجهیز و تعمیر مدارس ماموریت را دنبال می کند.

مصمم هستیم با همکاری ادارات مذکور بتوانیم در سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۱ پروژه آب روستا وساخت ۱۲ مدرسه روستایی را پیگیری و به اتمام برسانیم.

حسینی افزود : اجرای ۶۱ پروژه آب شرب روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیاردتومان برای تامین و جاگذاری ۱۹ مخزن آب و ۶۲۰۰ متر لوله خط انتقال برای رفع مشکل آب ۶۱ روستا می باشد