لکه گیری اساسی خیابان راجی در شهرک مرزداران
لکه گیری اساسی خیابان راجی در شهرک مرزداران

به گزارش قلم پرس، مسعود بهاور نیا اظهار داشت: لکه گیری اساسی و چاله زدایی معابر از خرداد ماه سرعت می گیرد. او افزود: تا کنون در برخی از معابر کوی فرشته و  مرزداران لکه گیری انجام شده است.   معاون فنی و عمرانی منطقه ۵ اضافه کرد: چاله زدایی معابر طبق زمانبندی  و برنامه ریزی قبلی […]

به گزارش قلم پرس، مسعود بهاور نیا اظهار داشت: لکه گیری اساسی و چاله زدایی معابر از خرداد ماه سرعت می گیرد.

او افزود: تا کنون در برخی از معابر کوی فرشته و  مرزداران لکه گیری انجام شده است.  

معاون فنی و عمرانی منطقه ۵ اضافه کرد: چاله زدایی معابر طبق زمانبندی  و برنامه ریزی قبلی در سطح حوزه اجرا می شود.