لکه‌گیری چاله‌های منطقه ۱ با آسفالت سرد
لکه‌گیری چاله‌های منطقه ۱ با آسفالت سرد

به گزارش قلم پرس، با توجه به این که پس از بارش‌های اخیر و محلول‌پاشی و نمک‌پاشی محدوده‌های سطح منطقه، در برخی از مسیرهای اصلی و فرعی چاله‌هایی ایجاد و احتمال آسیب به خودروها و یا عابرین وجود دارد، طرح لکه‌گیری آسفالت سرد در این محدوده‌ها توسط اکیپ‌های معاونت حوزه خدمات شهری آغاز و هم اکنون […]

به گزارش قلم پرس، با توجه به این که پس از بارش‌های اخیر و محلول‌پاشی و نمک‌پاشی محدوده‌های سطح منطقه، در برخی از مسیرهای اصلی و فرعی چاله‌هایی ایجاد و احتمال آسیب به خودروها و یا عابرین وجود دارد، طرح لکه‌گیری آسفالت سرد در این محدوده‌ها توسط اکیپ‌های معاونت حوزه خدمات شهری آغاز و هم اکنون در چند مسیر اصلی اجرایی شده و همچنان تداوم خواهد داشت.