لطف الهی بکند کار خویش/ ابیاتی که در صفحه اینستاگرام سید حسن خمینی منتشر شد
لطف الهی بکند کار خویش/ ابیاتی که در صفحه اینستاگرام سید حسن خمینی منتشر شد

یادگار گرامی امام در صفحه اینستاگرام خود ابیاتی را با عنوان «لطف الهی» منتشر کرد. به گزارش قلم پرس، در این مطلب آمده است:لطف الهی بکند کار خویشمژده رحمت برساند سروش٠گر چه وصالش نه به کوشش دهندهر قدر ای دل که توانی بکوش٠لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سربسته چه دانی خموش

یادگار گرامی امام در صفحه اینستاگرام خود ابیاتی را با عنوان «لطف الهی» منتشر کرد.

به گزارش قلم پرس، در این مطلب آمده است:
لطف الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش
٠
گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش
٠

لطف خدا بیشتر از جرم ماست

نکته سربسته چه دانی خموش

Untitledssa