لزوم توجه به مناسب‌سازی معابر و اماکن شهری برای معلولان
لزوم توجه به مناسب‌سازی معابر و اماکن شهری برای معلولان
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در نشست بررسی شیوه‌نامه تقویت رویکردهای شهر مناسب برای افراد دارای معلولیت، بر لزوم هماهنگی شهری جهت بهره‌مندی همه اقشار از توان شهر تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس، نشست بررسی شیوه‌نامه تقویت رویکردهای شهر مناسب برای افراد دارای معلولیت با حضور حکیمه غفوری، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، رسول جوانعلی آذر، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، کارشناسان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و نمایندگان جامعه افراد دارای معلولیت در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
در این نشست که ابعاد مختلف‌ شیوه‌نامه مذکور بررسی شد، رسول جوانعلی آذر با اشاره به لزوم توجه بیش از پیش به مسائل حوزه معلولان بر مناسب‌سازی معابر و اماکن شهری تاکید کرد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز ضمن استقبال از مباحث پیش‌بینی شده در این شیوه‌نامه، از به‌کارگیری همه پتاسنیل‌های موجود در این سازمان برای ارائه خدمات هرچه بیشتر و بهتر به افراد دارای معلولیت تبریزی خبر داد.