لزوم بهره‌مندی از ظرفیت بدنه کارشناسی مجموعه شهرداری در مرکز پژوهش‌ها
لزوم بهره‌مندی از ظرفیت بدنه کارشناسی مجموعه شهرداری در مرکز پژوهش‌ها

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در نهمین نشست هیئت امنا مرکز پژوهش‌های شورای تبریز اظهار کرد: متاسفانه هرچند در گذشته برای انجام پژوهش زحمات بسیاری کشیده شده اما به دلیل اطاله پژوهش‌ها و از انتفاع خارج شدن، عملا تبدیل به خونی در رگ مدیریت شهری نشده است و گاهی پژوهش‌ها در مقیاس انتخاب می‌شود و این موضوع هم […]

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در نهمین نشست هیئت امنا مرکز پژوهش‌های شورای تبریز اظهار کرد: متاسفانه هرچند در گذشته برای انجام پژوهش زحمات بسیاری کشیده شده اما به دلیل اطاله پژوهش‌ها و از انتفاع خارج شدن، عملا تبدیل به خونی در رگ مدیریت شهری نشده است و گاهی پژوهش‌ها در مقیاس انتخاب می‌شود و این موضوع هم تا به نتیجه برسد با توجه به تغییر بسترها، وارد سیستم نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به مساله‌مند بودن سیستم و درگیری شورا با مسائل، در اصلاح رویکرد باید رویکرد پژوهش‌ها به سمت پژوهش‌های کوتاه مدت رفته و مطالعات و گزارش‌های علمی به گونه‌ای بوده که در کوتاه مدت بتواند موثر باشد.

دبیر هیئت امنای مرکز پژوهش‌های شورای تبریز با تاکید بر اینکه باید به سمتی برویم که تعداد پژوهشگر در مرکز نسبت به تخصص‌ها متنوع باشد، خاطرنشان کرد: در این راستای می‌توان از ظرفیت بدنه کارشناسی مجموعه شهرداری در مرکز پژوهش‌های شورای شهر بهره‌مند شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تعامل با مراکز نخبگان و دانشگاهی می‌تواند فرصتی مناسب برای حل مشکلات و مسائل شهری باشد.