لزوم اعمال راهکارهای بازدارنده برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی
لزوم اعمال راهکارهای بازدارنده برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی

به گزارش قلم پرس، علیرضا زبردست در جلسه  شورای شهر تبریز در خصوص بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی، اظهار داشت: هزینه های اعلام شده بیشتر رویه بازدارندگی دارند چرا که متاسفانه تخلفاتی در ساخت و ساز ساختمان ها انجام می شود که موجب نا امن شدن ساختمان برای ساکنان و نیروهای آتش نشانی می شود […]

به گزارش قلم پرس، علیرضا زبردست در جلسه  شورای شهر تبریز در خصوص بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی، اظهار داشت: هزینه های اعلام شده بیشتر رویه بازدارندگی دارند چرا که متاسفانه تخلفاتی در ساخت و ساز ساختمان ها انجام می شود که موجب نا امن شدن ساختمان برای ساکنان و نیروهای آتش نشانی می شود و تاوان آن را باید نیروهای آتش نشانی پرداخت کنند.
وی افزود: در صورتی که ساختمان ها تخلفات خود را اصلاح کنند هیچگونه عوارضی از آنها بابت تغییرات اخذ نمی شود.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: مبالغ تعیین شده به عنوان بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی یک صدم عملیات  آتش نشانی را پوشش نمی دهند، در حادثه اخیر خیابان عباسی ۱۲ ساعت کار آتش نشانی انجام شد و به خاطر تخلف ساختمانی یک نفر خسارات بسیاری به شهروندان وارد شد و همچنان تبعات آن ادامه دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید اقداماتی بازدارنده اعمال شود تا از تخلف خودداری کنند، ادامه داد: به خاطر تخلف مالک و حذف راه پله دوم و نا ایمن کردن یک ساختمان، یک آتش نشان مصدوم شده و تا به امروز یک میلیارد هزینه داشته است.