به گزارش قلم پرس، سید کاظم زعفرانچیلر در نهمین نشست هیئت امنا مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال با عنوان سال تولید،پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده، ضرورت بررسی موانع در مسیر امور مردم مرتبط با شهرداری اهمیت ویژه‌ای دارد. وی افزود: مقررات زدایی یکی از اقداماتی است که می‌تواند […]

به گزارش قلم پرس، سید کاظم زعفرانچیلر در نهمین نشست هیئت امنا مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال با عنوان سال تولید،پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده، ضرورت بررسی موانع در مسیر امور مردم مرتبط با شهرداری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: مقررات زدایی یکی از اقداماتی است که می‌تواند در این دوره از شورا مورد توجه قرار گیرد و مقرراتی را که می‌توان حذف کرد بدون اینکه مشکلی پیش بیاید، ارائه کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: باید اولویت‌های شهر از نگاه شهروندان احصا شود تا ببینیم از نگاه مردم اولویت‌های شهری کدام هستند و کدام یک از سازمان‌های زیرمجموعه دارای اهمیت بوده و چه انتظاراتی دارند.