لزوم احصا اولویت‌های شهری از نگاه شهروندان
لزوم احصا اولویت‌های شهری از نگاه شهروندان

به گزارش قلم پرس، سید کاظم زعفرانچیلر در نهمین نشست هیئت امنا مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال با عنوان سال تولید،پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده، ضرورت بررسی موانع در مسیر امور مردم مرتبط با شهرداری اهمیت ویژه‌ای دارد. وی افزود: مقررات زدایی یکی از اقداماتی است که می‌تواند […]

به گزارش قلم پرس، سید کاظم زعفرانچیلر در نهمین نشست هیئت امنا مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال با عنوان سال تولید،پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده، ضرورت بررسی موانع در مسیر امور مردم مرتبط با شهرداری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: مقررات زدایی یکی از اقداماتی است که می‌تواند در این دوره از شورا مورد توجه قرار گیرد و مقرراتی را که می‌توان حذف کرد بدون اینکه مشکلی پیش بیاید، ارائه کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: باید اولویت‌های شهر از نگاه شهروندان احصا شود تا ببینیم از نگاه مردم اولویت‌های شهری کدام هستند و کدام یک از سازمان‌های زیرمجموعه دارای اهمیت بوده و چه انتظاراتی دارند.