لایروبی و شستشوی شبانه‌روزی کانال‌های سطح منطقه ۸
لایروبی و شستشوی شبانه‌روزی کانال‌های سطح منطقه ۸

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال های سطح منطقه همه روزه توسط عوامل زحمتکش خدمات شهری و اکیپ اگوی منطقه ۸ انجام می گیرد تا از گرفتگی کانال ها و انتشار بوی نامطبوع در معابر سطح حوزه پیشگیری شود.وی تاکید کرد: در این عملیات […]

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال های سطح منطقه همه روزه توسط عوامل زحمتکش خدمات شهری و اکیپ اگوی منطقه ۸ انجام می گیرد تا از گرفتگی کانال ها و انتشار بوی نامطبوع در معابر سطح حوزه پیشگیری شود.
وی تاکید کرد: در این عملیات به منظور جلوگیری از انتشار بوهای نامساعد موقع تخلیه، بعد از تخلیه لجن ها از آب‌روها و کانالهای سطح حوزه، کلیه معابر پیرامون شستشو می شود.