قیر رایگان به شهرهای بالای۱۰۰ هزار نفر تعلق می گیرد
قیر رایگان به شهرهای بالای۱۰۰ هزار نفر تعلق می گیرد

به گزارش قلم پرس از اهر، مرتضی موحدنیا در معارفه شهردار جدید اهر بر برنامه‌ریزی شهردار جدید اهر برای استفاده از تمام قابلیت‌ها  برای عمران شهری تاکید کرد و اظهار داشت: انتظار مسئولان در ارائه خدمات مطلوب بجا و حق است و شهرداری بدون برنامه‌ریزی دچار روزمرگی خواهد شد. وی رمز موفقیت مدیریت شهری را […]

به گزارش قلم پرس از اهر، مرتضی موحدنیا در معارفه شهردار جدید اهر بر برنامه‌ریزی شهردار جدید اهر برای استفاده از تمام قابلیت‌ها  برای عمران شهری تاکید کرد و اظهار داشت: انتظار مسئولان در ارائه خدمات مطلوب بجا و حق است و شهرداری بدون برنامه‌ریزی دچار روزمرگی خواهد شد.

وی رمز موفقیت مدیریت شهری را جلب و جذب مشارکت‌های مردمی در اجرای پروژه‌های شهری عنوان کرد.

این مقام مسئول استانی در امور شهرداری‌ها افزود: شهر متعلق به شهروند می باشد و ضرورت دارد با فرهنگ‌سازی لازم، هر شهروند خود را یک شهردار بداند و برای شهر خود احساس مسئولیت کند.

وی بودجه مصوب فعلی شهرداری اهر را بسیار ناچیز عنوان کرد و گفت: با این بودجه امور جاری و حقوق کارکنان تامین می‌شود و اعتباری برای توسعه، عمران و نوآوری باقی نمی‌ماند و ضرورت دارد باتدبیر لازم شهردار جدید در فکر درآمدزایی از منابع جدید باشد.

انتهای پیام/۶۰۰۰۳