قرابیه؛ نماد فرهنگ و سلیقه اصیل آذربایجان
قرابیه؛ نماد فرهنگ و سلیقه اصیل آذربایجان

[ad_1] معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، قرابیه را نماد فرهنگ و سلیقه اصیل آذربایجان عنوان کرد. [ad_2]

[ad_1]

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، قرابیه را نماد فرهنگ و سلیقه اصیل آذربایجان عنوان کرد.

[ad_2]