قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظامات شهری را بر هم زده است
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظامات شهری را بر هم زده است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با حذف قیودی که طی سالیان سال اثرات مثبتی را در ترافیک شهری داشتند نظامات شهری را بر هم زده است.

به گزارش قلم پرس، احمد موقری در نشست تعامل با رسانه ها در خصوص گره ترافیکی شهر تبریز با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اصلی ترافیک تبریز بحث حمل و نقل عمومی و کمبود اتوبوس است.
وی با اشاره به گره ترافیکی هسته مرکزی شهر، ادامه داد: در کنار این موضوع از دیگر علل ایجاد ترافیک گسترش مراکز آموزشی و پزشکی است که در این خصوص برنامه بلند مدت شهرک سلامت در دستور کار قار گرفته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره افزایش برخی کسب و کارها با استفاده از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اضافه کرد: متاسفانه این قانون با وجود تاثیر مثبت در حمایت از کسب و کارها نظامات شهری را بر هم زده است.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار درکنار حذف تشریفات زاید، با حذف برخی قیودی که در طول سالیان سال آثار مثبت آن را دیده بودیم نظامات شهری را بر هم زده است.

انتهای پیام/