فیلم| واکنش استاندار به حذف ۴ رام قطار از مبدا مراغه به تهران
فیلم| واکنش استاندار به حذف ۴ رام قطار از مبدا مراغه به تهران

فیلم| واکنش استاندار به حذف ۴ رام قطار از مبدا مراغه به تهرانفیلم| واکنش استاندار به حذف ۴ رام قطار از مبدا مراغه به تهران