فضاسازی جامع محدوده مرکزی شهر در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
فضاسازی جامع محدوده مرکزی شهر در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

به گزارش قلم پرس، فضاسازی های انجام شده به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و در راستای ایجاد فضا و نمای بصری مناسب در ایام دهه فاطمیه انجام گرفته امور ارتباطات و پایگاه مقاومت شهرداری منطقه ۸ ، اقدام به سیاهپوش کردن خیابان های سطح منطقه و ساختمان اداری شهرداری منطقه ۸ کرد.

به گزارش قلم پرس، فضاسازی های انجام شده به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و در راستای ایجاد فضا و نمای بصری مناسب در ایام دهه فاطمیه انجام گرفته امور ارتباطات و پایگاه مقاومت شهرداری منطقه ۸ ، اقدام به سیاهپوش کردن خیابان های سطح منطقه و ساختمان اداری شهرداری منطقه ۸ کرد.