فروش ضایعات و اقلام اسقاطی و مستعمل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز
فروش ضایعات و اقلام اسقاطی و مستعمل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز

به گزارش قلم پرس، سازمان مدیریت پسماندهای  شهرداری تبریز به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد ضایعات و اقلام اسقاطی و مستعمل سازمان را  به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعلامی در اسناد مزایده بفروش برساند. ردیف شرح واحد قیمت پایه کارشناسی (ریال) مقدار تقریبی جمع کل برآوردی  (ریال) مبلغ […]

به گزارش قلم پرس، سازمان مدیریت پسماندهای  شهرداری تبریز به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد ضایعات و اقلام اسقاطی و مستعمل سازمان را  به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعلامی در اسناد مزایده بفروش برساند.

ردیف

شرح

واحد

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

مقدار تقریبی

جمع کل برآوردی

 (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

۱

اطاق جلوی کمپرسی

کیلوگرم

۸۱,۴۰۰

۷۰۰

۵۶,۹۸۰,۰۰۰

۲,۸۴۹,۰۰۰

۲

ضایعات آهن سنگین

کیلوگرم

۹۵,۶۵۰

۸۰,۰۰۰

۷,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰

۳

ضایعات ورق آهن گالوانیزه شیروانی

کیلوگرم

۹۱,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۴

اتاق زباله کش و تانکر آتش نشانی

کیلوگرم

۸۱,۴۰۰

۷,۰۰۰

۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰

۲۸,۴۹۰,۰۰۰

۵

رادیاتورآلومینیومی خودرو در اندازه های مختلف

کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰

۵۰۰

۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۰,۶۲۵,۰۰۰

۶

سیم و کابل  آلومینیومی روکش دار

کیلوگرم

۴۰۵,۶۰۰

۱,۲۰۰

۴۸۶,۷۲۰,۰۰۰

۲۴,۳۳۶,۰۰۰

۷

لوله فشاری قوی پلی اتیلن فاضلاب

کیلوگرم

۹۰,۴۰۰

۲,۰۰۰

۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰

۹,۰۴۰,۰۰۰

۸

قطعات پلاستیکی ضایعاتی

کیلوگرم

۱۱۳,۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱,۳۰۰,۰۰۰

۹

بشکه خالی ۲۲۰لیتری فلزی

عدد

۱,۷۰۰,۰۰۰

۳۵

۵۹,۵۰۰,۰۰۰

۲,۹۷۵,۰۰۰

۱۰

لاستیک ضایعاتی خودرو در اندازه های مختلف

کیلوگرم

۳,۵۰۰

۵,۰۰۰

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۸۷۵,۰۰۰

۱۱

ضایعات متفرقه آلومینیومی

کیلوگرم

۵۰۷,۰۰۰

۲۰۰

۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰

۵,۰۷۰,۰۰۰

۱۲

قطعات متفرقه داغی و ضایعاتی خودرو

کیلوگرم

۷۱,۰۰۰

۳,۰۰۰

۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۶۵۰,۰۰۰

۱۳

ضایعات متفرقه آهن قراضه (بصورت جارویی)

کیلوگرم

۷۹,۲۰۰

۵,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

۱۴

سنگ تزئینی تراورتن

تن

۶۰۰,۰۰۰

۳۱

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰

۱۵

سنگ مرمریت

تن

۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵.۶

۶۲,۴۰۰,۰۰۰

۳,۱۲۰,۰۰۰

۱۶

سنگ مرمریت گلدانی

تن

۲,۵۰۰,۰۰۰

۳

۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰

۱۷

سنگ گرانیت گل پنبه ای(سیاه و سفید)

تن

۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۳

۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۰,۷۲۵,۰۰۰

۱۸

سنگ گرانیت گل پنبه ای گلدانی

تن

۳,۵۰۰,۰۰۰

۳

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۱۹

سنگ گرانیت سیاه

تن

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷

۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۵۰۰,۰۰۰

متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵لغایت  ۱۴۰۰/۱۱/۱۷جهت دریافت اسناد مزایده  و  شرکت در مزایده به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. مکان بازدید از ضایعات  تبریز میدان آذربایجان- به طرف فرودگاه- نرسیده به پل آجی چای- انبار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز می باشد … شماره تماس: ۳۲۶۱۱۱۱۵-۰۴۱ – وب سایت سازمان www.pasmand.tabriz.ir   

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت ۱۴روز پنج شنبه  مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰و ارسال پیشنهادات ساعت ۱۲روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷می باشد. بازگشایی پیشنهادات وصول شده راس ساعت ۱۴:۳۰روزیکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷در کمیسیون مزایده سازمان خواهد بود.