فردا با افتتاح سد قیزقلعه‌سی آغاز می‌شود
فردا با افتتاح سد قیزقلعه‌سی آغاز می‌شود

[ad_1] فردا با افتتاح سد قیزقلعه‌سی آغاز می‌شود توسعه همکاری های ایران و آذربایجان در دو سوی رودخانه ارس/ اقتصاد شمال غرب کشور رونق می‌گیرد افتتاح سد قیزقلعه‌سی طرحی برای شکوفایی اقتصادی بخش کشاورزی کشور به خصوص در دشت‌های حاصلخیز شمال غرب کشور است.افتتاح این سد با تنظیم دو میلیارد مترمکعب آب‌های مرزی دستاوردهایی چون […]

[ad_1]

فردا با افتتاح سد قیزقلعه‌سی آغاز می‌شود

توسعه همکاری های ایران و آذربایجان در دو سوی رودخانه ارس/ اقتصاد شمال غرب کشور رونق می‌گیرد

افتتاح سد قیزقلعه‌سی طرحی برای شکوفایی اقتصادی بخش کشاورزی کشور به خصوص در دشت‌های حاصلخیز شمال غرب کشور است.افتتاح این سد با تنظیم دو میلیارد مترمکعب آب‌های مرزی دستاوردهایی چون حفظ و تثبیت حقابه ایران از رودخانه ارس، تولید برق، تامین آب شرب و حفظ و حراست از محیط زیست را به ارمغان می آورد.

 

 

[ad_2]