غربالگری تنبلی چشم برای کودکان ۳ تا ۶ سال
غربالگری تنبلی چشم برای کودکان ۳ تا ۶ سال

به گزارش قلم پرس، در راستای ارتقاء سلامت و کنترل به موقع بینایی کودکان، طرح غربالگری تنبلی چشم در خانه فرهنگ و سلامت معراج شهرداری منطقه ۳ در حال اجرا است.طرح بینایی سنجی برای کودکان ۳ تا ۶ سال سطح محدوده خانه سلامت معراج منطقه از هفته گذشته با همکاری بهزیستی استان و مرکز بهداشت شهرستان تبریز شروع […]

به گزارش قلم پرس، در راستای ارتقاء سلامت و کنترل به موقع بینایی کودکان، طرح غربالگری تنبلی چشم در خانه فرهنگ و سلامت معراج شهرداری منطقه ۳ در حال اجرا است.
طرح بینایی سنجی برای کودکان ۳ تا ۶ سال سطح محدوده خانه سلامت معراج منطقه از هفته گذشته با همکاری بهزیستی استان و مرکز بهداشت شهرستان تبریز شروع شده است که تا آخر هفته آینده ادامه خواهد داشت.
تا به حال بینایی چشمان ۲ هزار کودک در قالب این طرح معاینه شده و مطابق دوره‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود ۱ هزار و ۵۰۰ کودک دیگر نیز در این طرح غربالگری شرکت کنند.
در این طرح، روزانه به طور میانگین ۱۵۰ کودک بصورت رایگان با استفاده از چارت E، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴ معاینه می‌شوند.