عملیات نوسازی کانال “ایلی سو” با مساعد شدن شرایط جوی ادامه خواهد داشت
عملیات نوسازی کانال “ایلی سو” با مساعد شدن شرایط جوی ادامه خواهد داشت

به گزارش قلم پرس، محمودرضا بنائی علت توقف عملیات نوسازی کانال سرپوشیده “ایلی سو” در خیابان شهید فرساد همتی در ضلع شمالی آرامستان بقائیه را سرمای شدید و عدم امکان اجرای عملیات عمرانی در آن شرایط اعلام کرد و گفت: در سرمای شدید امکان کار برای انجام عملیات عمرانی همچون بتن ریزی کف کانال و یا سنگ […]

به گزارش قلم پرس، محمودرضا بنائی علت توقف عملیات نوسازی کانال سرپوشیده “ایلی سو” در خیابان شهید فرساد همتی در ضلع شمالی آرامستان بقائیه را سرمای شدید و عدم امکان اجرای عملیات عمرانی در آن شرایط اعلام کرد و گفت: در سرمای شدید امکان کار برای انجام عملیات عمرانی همچون بتن ریزی کف کانال و یا سنگ چینی قسمت های معیوب دیواره های کانال، امکان پذیر نبود.
وی ادامه داد: شروع عملیات در این محل صرفا، برای رفع موانع و گرفتگی داخل کانال سرپوشیده هدایت کننده آبهای سطحی بود که طی بازدیدی مشخص شد، داخل کانال با لجن و گل و لای تقریبا مسدود شده و همچنین سقف کانال بر اثر وجود گازهای خورنده فاضلاب به شدت آسیب دیده و احتمال وقوع خطرات ناشی از سقوط احتمالی می رود که مقرر شد کانال نوسازی شود.
بنائی افزود: بر این اساس جهت رعایت حال اهالی و جلوگیری از مشکلات ترددی اهالی و نوسازی اصولی کانال، نوسازی فاز به فاز انجام می گیرد که در فاز اول ۵۰ متر از کانال تخریب و نخاله برداری و لجن برداری شد.
وی گفت: همچنین به طول ۵۰ متر دیگر نیز لجن داخل کانال، لایروبی و لجن برداری شده که در هنگام تخریب سقف های فرسوده فاز دوم، پروژه از پیشرفت مطلوبی برخوردار بود.