عملیات حفاری نخستین چاه نفت در سال ۱۴۰۰ تکمیل شد
عملیات حفاری نخستین چاه نفت در سال ۱۴۰۰ تکمیل شد

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، بابک زنگنه در این باره گفت: تعمیر و تکمیل چاه شماره ۴۵۷ میدان نفتی اهواز در گستره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با کاربست دستگاه حفاری ۴۶ فتح مدیریت عملیات حفاری خشکی-۱ محقق شد. وی با بیان اینکه اکنون ۵۵ دستگاه حفاری شرکت در موقعیت‌های عملیاتی […]

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، بابک زنگنه در این باره گفت: تعمیر و تکمیل چاه شماره ۴۵۷ میدان نفتی اهواز در گستره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با کاربست دستگاه حفاری ۴۶ فتح مدیریت عملیات حفاری خشکی-۱ محقق شد.

وی با بیان اینکه اکنون ۵۵ دستگاه حفاری شرکت در موقعیت‌های عملیاتی مناطق نفتخیز خشکی و دریایی ۶ استان کشور استقرار دارند، افزود: جابه‌جایی ۱۷ دکل حفاری هم اینک در برنامه است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: در روزهای نخست سال نو همچنین دستگاه حفاری ۷۰ فتح بر روی چاه شماره ۲۲۲ مارون در مناطق نفتخیز جنوب اثباد و در مدار عملیات قرار گرفت.

زنگنه یادآور شد: این شرکت در سال ۹۹  موفق به حفاری و تکمیل ۱۱۶ حلقه چاه شامل ۲۸ حلقه توسعه‌ای، چهار حلقه اکتشافی و ۸۴ حلقه تعمیری تکمیلی در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور شده است.