به گزارش شهریار، باقر خوشنواز عملیات تملک مسیر ۳۵ متری ابرار را از اهم فعالیت های آزادسازی حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز اعلام کرد و افزود: تملک خیابان ابرار بطول ۱۳۰ متر و عرض ۳۵ متر از طرح های تفضیلی روان سازی عبور و مرور شهری در حوزه شهرداری منطقه ۲ است که با جدیت […]

به گزارش شهریار، باقر خوشنواز عملیات تملک مسیر ۳۵ متری ابرار را از اهم فعالیت های آزادسازی حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز اعلام کرد و افزود: تملک خیابان ابرار بطول ۱۳۰ متر و عرض ۳۵ متر از طرح های تفضیلی روان سازی عبور و مرور شهری در حوزه شهرداری منطقه ۲ است که با جدیت تمام در حال انجام بوده و آزادسازی آن از نیمه گذشته است.
وی در توضیح تملک امتداد ۳۵ متری ابرار تصریح کرد: از انجام آزادسازی ۱۷ ملک واقع در مسیر ۳۵ متری ابرار، شش ملک باقی مانده است.  
خوشنواز اظهار کرد: از زمان تشکیل محلات ائل گلی از جمله خیابان باغچه بان، مسیر ۳۵ متری ابرار به صورت بن بست بوده و اهالی و ساکنان برای تردد و دستیابی به سایر مسیرهای ائل گلی با مشکلات عدیده ای مواجه بودند که انجام عملیات تملک و بازگشائی این مسیر، موجب تسهیل عبور و مرور شهری و سهولت تردد شهروندان و اهالی محل را فراهم خواهد آورد.