عملیات اجرایی چهار پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۱ تبریز
عملیات اجرایی چهار پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۱ تبریز

شهرداری منطقه یک تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۲۱۴۲۴/۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ و ۲۱۴۲۵/۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ و ۱۴۱۱۹/۶ مورخه ۰۷/۰۷/ ۱۴۰۰ و ۲۰۷۴/۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را  از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید. ۱- پروژه خرید آسفالت توپکا و بیندر  با برآورد اولیه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ […]

شهرداری منطقه یک تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۲۱۴۲۴/۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ و ۲۱۴۲۵/۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ و ۱۴۱۱۹/۶ مورخه ۰۷/۰۷/ ۱۴۰۰ و ۲۰۷۴/۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را  از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.

۱- پروژه خرید آسفالت توپکا و بیندر  با برآورد اولیه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (گواهینامه مربوطه صادره از مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی)

۲- پروژه احداث پل عابر پیاده در بلوار شهید رجایی تقاطع خیابان شهید بابایی با براورد اولیه ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ سپرده ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه یا راه و ترابری)

۳- پروژه تکمیل احداث پارک کلانتر باغی با برآورد اولیه ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ سپرده ۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال (حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه یا  راه و ترابری) (تجدید مناقصه)

۴- پروژه خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری) در محلات ولیعصر، عباسی، توانیر، گلکار، یوسف اباد، ملازینال، احمد آباد با برآورد اولیه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ سپرده ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه یا  راه و ترابری) (تجدید مناقصه)

لذا از شرکتهای واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بر اساس حداقل پایه های ذکر شده دعوت میشود از روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تاساعت ۱۹ روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)   مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۹ روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ لغایت ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ می باشد و تنها سپرده شرکت در مناقصه(پاکت الف) بصورت فیزیکی  تا ساعت ۱۱  روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به امور قراردادهای  منطقه مستقر در ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک واقع در خیابان دو بانده گلکار انتهای خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور ارسال خواهد شد. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – چهار راه ابوریحان – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز می باشد. رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران  الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده شرکت های مربوطه  خواهد بود.    بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود قابل الذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس تبریز- خیابان گلکار- خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور و تلفن ۰۴۱۳۶۵۵۰۱۰۶ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸