عدم وجود مدیریت واحد در مرزها و  پیشنهاد ایجاد مناطق پنجگانه گمرکی
عدم وجود مدیریت واحد در مرزها و  پیشنهاد ایجاد مناطق پنجگانه گمرکی

رئیس انجمن کارگزاران گمرکی، گفت: عدم وجود مدیریت واحد در مرزها یکی از مشکلات گمرکات و ترانزیتی بوده و برای بهبود عملکرد گمرکات نیز پیشنهاد ایجاد مناطق پنجگانه گمرکی را داریم. به گزارش قلم پرس،از تبریز، رضا کامی؛ رئیس انجمن کارگزاران گمرکی،  امروز در در نشست مدیران ادارات و فعالان اقتصادی با مدیران گمرکات استان آذبرایجان […]رئیس انجمن کارگزاران گمرکی، گفت: عدم وجود مدیریت واحد در مرزها یکی از مشکلات گمرکات و ترانزیتی بوده و برای بهبود عملکرد گمرکات نیز پیشنهاد ایجاد مناطق پنجگانه گمرکی را داریم.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، رضا کامی؛ رئیس انجمن کارگزاران گمرکی،  امروز در در نشست مدیران ادارات و فعالان اقتصادی با مدیران گمرکات استان آذبرایجان شرقی در تشریح مشکلات گمرکی اظهار کرد: عدم وجود مدیریت واحد در مرزها یکی از مشکلات گمرکات و ترانزیتی بوده و برای بهبود عملکرد گمرکات نیز پیشنهاد ایجاد مناطق پنجگانه گمرکی کشوری را داریم.

وی افزود: اگر گمرکات به‌صورت منطقه‌ای اداره شده و اختیارات در حد معمول برای ستادها در نظر گرفته شوند، بخش اعظمی از مشکلات موجود در همان ستادها رفع خواهد شد.

کامی هم‌چنین برقراری حاکمیت قانون در مورد عملکرد تشریفات گمرکی توسط کارگزاران گمرکی به عنوان وکلای رسمی و پیشگیری از افراد غیررسمی، تعامل بیشتر گمرکات با تشکل‌های اقتصادی به خصوص اتاق بازرگانی و انجمن کارگزاران سراسر کشور، برقراری و پذیرش وکالت‌های کاری بین کارگزاران گمرکی که سال‌ها به صورت غیرقانونی لغو شده است و بررسی مشکلات اقتصادی در گمرک که ناشی از تصمیم گیری‌هایی است که گمرک در آن حضور ندارد را پیشنهاد داد.

وی افزود: شاهد هستیم که در اغلب مواقع، قوانین و مقررات گمرک امکان اجرایی شدن نداشته و یا ملغی می‌شوند.

کامی با تاکید بر نگرش کلان کشوری برای اهمیت دادن به ترانزیت خارجی، اظهار کرد: امکانات کشور در جهت ترانزیت خارجی بر کسی پوشیده نیست، اما عملکردهایی که در مرزها و گمرکات استان انجام می‌گیرد، پتانسیل ارزآوری را در حد موردانتظار امکان پذیر نمی‌سازد.

وی هم‌چنین پیشنهاد ایجاد مراکز لجستیک و واگذاری بخش اقدامات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را در راستای تسهیل ترانزیت‌ها و حل مشکلات گمرک را داد.

پایان پیام/