طرح سوال را به فال نیک می‌گیریم / پاسخ‌مان جامع و کارگشا خواهد بود
طرح سوال را به فال نیک می‌گیریم / پاسخ‌مان جامع و کارگشا خواهد بود
شهردار تبریز اظهار کرد: سوال، حق قانونی شورا است و ما نیز در برابر موارد مطرح، پاسخ‌های جامع و کامل خواهیم داشت.

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر با اشاره به موضوع طرح سوال توسط شماری از اعضای شورای اسلامی شهر، گفت: طرح سوال، از ابزارهای قانونی و طبیعی شورا در پیگیری وظایف نظارتی است.

وی اضافه کرد: شورا و شهرداری، در نهایت یک موضوع واحد را که همان خدمت به شهر و شهروندان است، هدف قرار داده‌اند، از این رو، طبیعتاً به کارکرد نظارتی شورا احترام قائلیم.
شهردار تبریز در عین حال، متذکر شد: در حالی که یک ماه از آغاز مسئولیت شهرداری گذشته‌ است، طرح سوال را اتفاقاً به فال نیک می‌گیریم و فتح بابی در تعامل قانونمند و جدی با شورای شهر می‌دانیم.
رنجبر متذکر شد: هیچ ابهامی را متوجه فعالیت‌های اخیر نمی‌بینیم و قطعاً در برابر سوالاتی که مطرح شود، پاسخ‌های منطقی، جامع و کارگشا خواهیم داشت.