طرح دکل‌های اشتراکی در تبریز اجرا می‌شود
طرح دکل‌های اشتراکی در تبریز اجرا می‌شود

به گزارش قلم پرس، محمدرضا کاظمی پیش از ظهر امروز در جلسه فوق‌العاده شورای شهر تبریز گفت: برنامه‌ای برای اجرای طرح دکل‌های اشتراکی داریم مبنی بر اینکه به جای احداث دکل‌های جداگانه برای هر اپراتور، دکل‌های اشتراکی برای استفاده همه اپراتورها را در دستور کار قرار دادیم. وی افزود: دکل‌های مخابراتی که ناقض سیما و منظر […]

به گزارش قلم پرس، محمدرضا کاظمی پیش از ظهر امروز در جلسه فوق‌العاده شورای شهر تبریز گفت: برنامه‌ای برای اجرای طرح دکل‌های اشتراکی داریم مبنی بر اینکه به جای احداث دکل‌های جداگانه برای هر اپراتور، دکل‌های اشتراکی برای استفاده همه اپراتورها را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: دکل‌های مخابراتی که ناقض سیما و منظر شهری باشند، ۳۰ درصد مازاد بر عوارض پرداخت خوهند کرد.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: در حال حاضر دکل‌هایی در شهر داریم که برخی از آنها ناقض سیما و منظر شهری هستند ولی نصب آنها مربوط به گذشته است و در طرح‌های جدید و بحث‌های توسعه‌ای اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، بحث زیبایی بصری دکل‌های مخابراتی نیز مورد تأکید ما است که از اپراتورهای سازنده خواسته‌ایم به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.