ضرورت رعایت قوانین ساخت و ساز در اعمال تغییرات در ساختمان
ضرورت رعایت قوانین ساخت و ساز در اعمال تغییرات در ساختمان
شهردار منطقه ۷ تبریز بر ضرورت رعایت قوانین ساخت و ساز در اعمال تغییرات در ساختمانی از سوی شهروندان تاکید کرد. ‌

به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی با بیان این مطلب گفت: شهروندان محترم که نسبت به تغییرات در ساختمان و ملک خود اقدام خواهند کرد ضروری است پیش از آن در خصوص ابعاد قانونی آن کسب اطلاع کرده و برای مجوزهای لازم اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد افراد به دلیل نداشتن آگاهی کافی نسبت به تغییرات ساختمانی اقدام می‌کنند که این منجر به ساخت و سازهای غیر مجاز می شوند، اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز به دلیل نداشتن مجوزهای لازم و رعایت نشدن اصول مهندسی و نداشتن ایمنی، همواره جزو موارد تخریب و جریمه در حوزه شهرسازی قرار گرفته و نسبت به آنها برای پیشگیری از حوادث ناگوار در روزهای آتی برابر قانون برخورد می‌شود.

سلیمی افزود: از سوی دیگر در بسیاری از موارد مشکلات اجتماعی ایجاد کرده و شهروندان ساکن در محل نسبت به این ساخت و سازهای غیرمجاز متضرر شده و نسبت به این موارد شاکی هستند که در این صورت به دلیل تضییع حقوق شهروندی شامل شاکی خصوصی نیز می‌شوند.

شهردار منطقه ۷ تبریز تاکید کرد: برای پیشگیری از هدررفت سرمایه مالک و ایجاد مشکلات مختلف اجتماعی و شهری، شهروندان محترم پیش از هرگونه ساخت و ساز نسبت به ابعاد قانونی آن کسب اطلاع کنند.