صدور ۳۴۱ فقره پروانه ساختمانی توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز
صدور ۳۴۱ فقره پروانه ساختمانی توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز

به گزارش قلم پرس، محمدشاهد خطیبی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه با اعلام این خبر گفت: این معاونت ضمن ارائه خدمات مختلف شهرسازی برای شهروندان، در طول ۹ ماهه امسال ۳۴۱ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است.وی افزود: همه کارکنان حوزه شهرسازی علیرغم وجود مشکلات مربوط به شیوع کرونا در راستای تکریم ارباب رجوع […]

به گزارش قلم پرس، محمدشاهد خطیبی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه با اعلام این خبر گفت: این معاونت ضمن ارائه خدمات مختلف شهرسازی برای شهروندان، در طول ۹ ماهه امسال ۳۴۱ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است.
وی افزود: همه کارکنان حوزه شهرسازی علیرغم وجود مشکلات مربوط به شیوع کرونا در راستای تکریم ارباب رجوع بدون وقفه در حال فعالیت بوده و به منظور سرعت بخشی به پرونده های مرتبط با این حوزه، در طول ۹ ماه امسال دو هزار و ۲۹۱ فقره استعلام هم صادر شده است.
به گفته خطیبی، همه کارکنان حوزه های مرتبط با این معاونت، با تخصص های مربوط به شهرسازی فعالیت می کنند.