صدور ۲۵ فقره پروانه ساختمانی توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز در ۱ ماه
صدور ۲۵ فقره پروانه ساختمانی توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز در ۱ ماه

به گزارش قلم پرس، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۲ تبریز ضمن ارائه خدمات مختلف به شهروندان و مراجعین به حوزه شهرسازی، در طول ۱ ماه گذشته (دی ماه) ۲۵ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است.گفتنی است تمامی کارکنان حوزه شهرسازی منطقه ۲ در راستای تکریم ارباب رجوع با رسیدگی به موقع به پرونده‌های مربوط […]

به گزارش قلم پرس، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۲ تبریز ضمن ارائه خدمات مختلف به شهروندان و مراجعین به حوزه شهرسازی، در طول ۱ ماه گذشته (دی ماه) ۲۵ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است.
گفتنی است تمامی کارکنان حوزه شهرسازی منطقه ۲ در راستای تکریم ارباب رجوع با رسیدگی به موقع به پرونده‌های مربوط به شهروندان و مراجعین به حوزه شهرسازی، در خدمت شهروندان می‌باشند.