شرکت مشاور سرمایه گذاری خط ارزش مجوز فعالیت گرفت
شرکت مشاور سرمایه گذاری خط ارزش مجوز فعالیت گرفت

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت مشاور سرمایه گذاری خط ارزش(سهامی خاص) موفق به کسب مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت ۱۱۷۹۰ شد . بر این اساس این مجوز فعالیت که ۱۹ اسفند ۹۹ صادر شد، این شرکت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت مشاور […]

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت مشاور سرمایه گذاری خط ارزش(سهامی خاص) موفق به کسب مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت ۱۱۷۹۰ شد .

بر این اساس این مجوز فعالیت که ۱۹ اسفند ۹۹ صادر شد، این شرکت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت مشاور سرمایه گذاری مبادرت کند.

مدت اعتبار این مجوز از تاریخ صدور یک سال خواهد بود که پس از انقضاء در چارچوب مقررات قابل تمدید است.