شریعتمداری : دوهزار بخشنامه تامین اجتماعی در۶٠ بخشنامه تجمیح و اصلاح‌ شد
شریعتمداری : دوهزار بخشنامه تامین اجتماعی در۶٠ بخشنامه تجمیح و اصلاح‌ شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت : سال گذشته در ‎سازمان تامین اجتماعی با تجمیع، تنقیح و اصلاح‌ دو هزار بخشنامه در ۶٠ بخشنامه کلی، اجرای طرح ۳۰۷۰ و طرح نسخه نویسی الکترونیک،گام‌های بلندی در […]

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت : سال گذشته در ‎سازمان تامین اجتماعی با تجمیع، تنقیح و اصلاح‌ دو هزار بخشنامه در ۶٠ بخشنامه کلی، اجرای طرح ۳۰۷۰ و طرح نسخه نویسی الکترونیک،گام‌های بلندی در عملیاتی کردن ‎دولت الکترونیک و مانع‌زدایی برداشتیم. در سال جدید حرکت در این مسیر را شتاب بیشتری خواهیم بخشید.

‎#گزارش_نوروزی