شریعتمداری در گفت ‌و گو با سالنامه اعتماد: غربالگری‌های ژنتیکی از ۵۰ درصد معلولیت‌ها جلوگیری می کند
شریعتمداری در گفت ‌و گو با سالنامه اعتماد: غربالگری‌های ژنتیکی از ۵۰ درصد معلولیت‌ها جلوگیری می کند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی، شریعتمداری در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد افزود : اینکه در کشور هفت میلیون نفر داشته باشیم که دارای بیمه نباشند فاجعه است. وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : ثبت‌نام حدود ۸۵۰ هزار نفر بیکار اجباری در دوران کرونا برای کشور ما رقم قابل ملاحظه‌ای […]

به گزارش مرکز روابط عمومی و
اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی
، شریعتمداری در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد افزود : اینکه در
کشور هفت میلیون نفر داشته باشیم که دارای بیمه نباشند فاجعه است.

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : ثبت‌نام حدود ۸۵۰ هزار نفر بیکار اجباری در دوران کرونا برای کشور
ما رقم قابل ملاحظه‌ای است.
وی تصریح کرد : حدود ۶ میلیون نفر در کشور دفترچه دوگانه داشتند، هم دفترچه خدمات درمانی و
هم دفترچه خدمات اجتماعی.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو اعلام
کرد : همه مردم ایران می‌توانند فعالیت‌های شستا را در قالب ترازنامه‌های شستا و
شرکت‌های تحت پوشش آن ببینند.

شریعتمداری اشاره کرد :  برای صیانت از دارایی‌های صندوق‌ها برای اینکه به حیاط خلوت دولت‌ها
تبدیل نشوند به شفافیت احتیاج داریم.

متن
کامل این گفت و گو در سالنامه اعتماد منتشر شده است.